KURIREN MAT

Kuriren fortsätter

Kurirens utgivning fortsätter som planerat även efter Frejvid Weegars bortgång. Ragna Weegar har av Kurirens styrelse utnämnts till ansvarig utgivare för tidningen Kuriren från och med den 8 januari 2019. Redaktionen strävar efter att förverkliga Frejvid Weegars målsättningar för jubileumsåret 2019.

REDAKTÖRENS RUTA