Förhållandena inom äldrevården har allt oftare diskuterats i media. Vårdarna upplevs i allmänhet vara för få och de hinner och orkar inte med mera än den nödvändigaste grundvården. Klienterna sitter därför ofta ensamma och till synes bortglömda vid ett bord. Det här är något som man inom projektet ”Sol i minnet!” vid äldreboendet Villa Anemone i Karis vill råda bot på.

Lilli bekräftar varje individ och väcker med sin färgglada hatt och sina röda läppar intresse hos de minnessjuka.

Lilli bekräftar varje individ och väcker med sin färgglada hatt och sina röda läppar intresse hos de minnessjuka.

Med detta som bakgrund påbörjades 2017 en satsning på kultur på olika demensboenden i Svenskfinland. Projektet går under namnet Sol i minnet! och genom projektet hoppas man åstadkomma en både aktivare och samtidigt gladare vardag för både de minnessjuka och de anställda.
Projektet är treårigt och pågår 2017–2020 för personal som arbetar med minnessjuka. Grundtanken är att själva personen, inte arbetsuppgiften, skall stå i centrum och varje människa ska bekräftas, höras och ses som en individ. Det handlar om att införa närvaro i stunden med dialog, kontakt, beröring, lyckostunder och igenkännande, men även att tillåta ett befriande skratt i vårdvardagen.

Projektet initierades av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet. Personalen utbildas i personcentrerad syn på vården där klienten aktiveras, och de anhöriga tas med i vården. Tanken är att skapa ett nytt sätt att tänka för att öka trivseln både bland klienterna och personalen och minska arbetsfrånvaron bland personalen. Målsättningen med projektet är att efter tre år kunna se en märkbar skillnad, publicera en praktisk handbok som modell och inspiration för andra avdelningar på sin enhet, andra äldreboenden och i undervisningssyfte åt studerande.

Känd sjukhusclown som projektledare

Lilli Sukula-Lindblom är ledare för projektet. Hon har varit skådespelare i snart 40 år och gjort stora roller på de finlandssvenska teatrarna. I början av 2000-talet grundade hon även föreningen Sjukhusclowner som ger allvarligt sjuka barn på landets stora sjukhus en stund av glädje. Under de senaste åren har Lilli allt oftare även setts som artist på avdelningar för minnessjuka runt om i landet.

Till sin hjälp i projektet har Lilli geroartisten Taina Semi som under många år arbetat inom vården och utvecklat ett unikt arbetssätt inom personcentrerad vårdkultur. Tillsammans har de gjort upp en plan för projektet där man kan följa processen och utvecklingen.
Till en början har tre olika vårdenheter tagits med i projektet: Villa Rosalie på Hötorgcentret i Jakobstad, Salongen på Malmkulla i Pargas och Blå, Röd- och Gulsippan på Villa Anemone i Karis.

En förutsättning för att bli antagen till detta projekt var att ledningen helt och fullt stöder personalen under processen. På grund av det stora intresset för projektet deltar även tolv ”satellitenheter” runt om i hela Svenskfinland. Dessa så kallade satelliter får skicka två vårdare med på gruppens seminarier. Inom den närmaste tiden kommer också så kallade specialcoacher att utbildas och de beräknas bli färdiga med sin utbildning i januari år 2020. Coacherna ska i sin tur föra sin kunskap vidare till både andra avdelningar på sin enhet och andra vårdenheter.
– Utbildningen av personalen på vårdenheterna är en gåva som man förhoppningsvis i framtiden skall kunna dela med sig av åt andra inom vården. Vi har under året haft två gemensamma årsseminarier där vi hållit de andra enheterna uppdaterade om det aktuella läget på just vårt boende. När projektet avslutas våren 2020 planerar vi att hålla ett gemensamt nordiskt seminarium och ge ut en handbok som modell för andra, berättar Lilli.

Läs mera i Kuriren Nr. 3 – 2019

Text: Carola Gustafsson
Foto: Terhi Paukku

0
    0
    Din köpkorg
    Din köpkorg är tomTillbaka till butiken