Bokstäverna i den glada texten hänger väl synliga i rummet i ”kaffeklubben” i Barnens by i Borgå. Gruppen av glada män är samlad för att sjunga både julsånger och andra sånger tillsammans med artisten Jonas Näslund, som regelbundet besöker Barnens by.

Under det namnet känner de flesta i trakten denna unika och vackra skärgårdslägenhet. I dag är det ett hem för cirka 37 vuxna män och kvinnor, som allt efter behov får del av de tjänster Kårkulla samkommun erbjuder.

Föreningen Barnens by har en spännande historia, som började redan år 1923. Det handlade om att ge hjälp till barn i nöd och att skapa ett hem för dem. Behoven av hjälp har förändrats, liksom verksamhetsformerna vid Barnens by. Men fortsättningsvis är det omsorgen om varandra och den goda viljan att ge stöd och vägledning åt andra, som gäller.

Sedan år 1985 är det Kårkulla samkommun, med uppgift att bistå personer med utvecklingsstörning, som driver verksamheten vid Barnens by som i dag heter Utterbäck.

Enhetschefen Kerstin Hellroos och ställföreträdaren Pamela Lönnström-Karlsson berättar om verksamheten och om platsens historia. Båda har nära väg till sin arbetsplats, liksom också en del av den övriga personalen vid Barnens by, omkring 40 personer. Genom åren är det många ortsbor som haft anställning här.

Dagverksamheten vid Barnens by består av olika aktiviteter, bland annat i verkstaden. Kaffeklubben som vi besöker består av en grupp äldre män, ”seniorerna”, och programmet skiftar från gång till gång, det avgörande tycks vara själva umgänget med varandra.

– Vi språkar om väder och vind, berättar Bengt Skogster.

Sedan tillägger han på sitt godmodiga vis:

– Så dricker vi kaffe!

Musikern och sångaren Jonas Näslund, som är dagens gäst, besöker Barnens by varje vecka inom ramen för Borgå Medborgarinstitut. Väntan på julen är stark i Barnens by och det är självklart att en av allsångerna blir ”Jag drömmer om en jul hemma”.


Modell från Skottland

Föreningen Barnens by grundades i maj 1923 efter att bergsrådet Lennart Baumgartner med fru hade donerat den natursköna tomten i byn Fagerstad. Bakgrunden var ett initiativ av fru Eva Lindfors, som under en studieresa till Skottland blivit inspirerad av en framgångsrik verksamhet för hemlösa barn där. Efter några år av sommarkoloniverksamhet, byggdes flera hus på området och den 5 augusti 1928 invigdes officiellt Barnens by. Bland annat hedrade dåvarande presidenthustrun Signe Relander tillfället med sin närvaro.

Nämnas ska att skolverksamhet också bedrivits i Barnens by, inte enbart för barnhemsbarnen, utan också för barn från byarna runt omkring. Krigsåren inverkade negativt på planerna på fortsatt utbyggnad. Men åren 1939–1944 tog Barnens by emot evakuerade barn som genom kriget förlorat sina hem och i en del fall även sina föräldrar. Det blev för många av dem ett bestående hem. De sista barnhemsbarnen flyttade bort 1956 och två år senare drogs också skolan in. Då Barnens Värn därefter fick disponera fastigheterna, handlade verksamheten om vård av barn med olika grad av utvecklingsstörning och psykisk ohälsa. Det var den första svenskspråkiga verksamheten för denna målgrupp i Finland.

Hästskötsel som terapi

Sedan 1985 driver alltså Kårkulla samkommun arbetet. De olika fastigheterna – en hel liten by faktiskt – ägs fortsättningsvis av föreningen Barnens by. En unik sak som invånarna i Barnens by är mycket förtjusta i, är stallet med sina två hästar – shetlandsponnyn Kingi och finskhästen Poku. Att få sköta hästarna och stallet, att rida eller åka i kärra efter hästarna – är intressanta sysslor och en förträfflig terapiverksamhet för de 35–40 personer som för närvarande bor i Barnens by. Men stallverksamheten engagerar dessutom även alla dem som finns vid andra Kårkulla-enheter i östra Nyland.

Föreningen Barnens by leds i dag av en styrelse. Kerstin Hellroos berättar att föreningen bekostar julfirandet vid Kårkulla-enheten, med bland annat julgranar och dekorationer,

– Julfesten är årets höjdpunkt säger Pamela, på tal om de boendes förväntningar inför julen.

Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland, FDUV, annordnar festen och då blir det busstransport till
Mariagården i Borgå centrum, där festen arrangeras.

Efterlängtat Luciabesök

Strax innan jul kommer ett efterlängtat besök till Mikaelskapellet i Barnens by, nämligen Svenskfinlands Lucia. Det är ett av de tillfällen då, förutom invånarna i Barnens by, även allmänheten är välkommen. När vi träffar Bengt Skogster i Kaffeklubben, hinner han berätta om ett luciaminne för två år sedan, då lucia och tärnor också stannade kvar extra länge i kapellet efter det officiella programmet. Bengt minns med glädje hur man satt i ring med luciaföljet och sjöng.

Vi träffar också Bengt Bergholm, som i höst har firat sin 70-årsdag i Barnens by. Bengt är den som bott allra längst i byn, eftersom han kom hit redan som 9-åring. Han har bott i flera av boendeenheterna på området, ”Gossebo”, ”Pia-hemmet” och nu på ”Villa Nan”, seniorboendet.

Bengt uttrycker förnöjsamhet och glädje när han deltar i Kaffeklubbens aktiviteter. Det berättas att han kommit hit redan som som barn, och i Barnens by har han sedan dess alltid haft ett bestående hem.

Text: Johnny Holmberg

 

0
    0
    Din köpkorg
    Din köpkorg är tomTillbaka till butiken