Lösnummer

Nu finns Kuriren även som LÖSNUMMER på över 400 platser runtom i Svenskfinland där tidningar säljs!
Lehtipistes försäljningsställen.
Här hittar du var du kan köpa Kuriren (Lehtipiste)
Lösnummerpriset är 5,50 euro