Finn en vän

van

Finn en vän GRATIS genom Kuriren

Du kan få en personlig radannons gratis införd i ett nummer av Kuriren om du är privatperson och betalande prenumerant. Skriv kortfattat om dig själv och dina önskemål samt den signatur du önskar ha med i tidningen, ditt namn och din adress för eventuell svarsförsändelse, och skicka till:

Kuriren
PB 12
65101 Vasa

Kurirens redaktion förbehåller sig rätten att förkorta och redigera texten.
Alla personliga annonser och svar behandlas med diskretion och eventuella svar sänds i kuvert per post. (För en icke-prenumerant är priset 10 euro/annons).
Annonssvar skickas till Kurirens adress. Skriv tydligt annonsens datum och signatur på kuvertet. Om du lägger svarsbrevet i ett skilt kuvert bör det inre kuvertet vara mindre eller vikas så att det inte klipps sönder då det yttre kuvertet öppnas.
Skriv ut ditt namn, adress och telefonnummer i annonsen. Annonsen kan betalas till vårt konto i Nordea 205218-63084, IBAN FI17 2052 1800 0630 84. Kvittot eller tio (10) euro bifogas med annonsen.

INSTAGRAM
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM