READING

God hälsa och trogna vänner hör till livets guldk...

God hälsa och trogna vänner hör till livets guldkorn

image_print

Det är lätt att ta hälsan för given, i synnerhet så länge man är ung och frisk. Ett mindre gynnsamt utgångsläge har den som redan vid födseln lider av ett allvarligt hjärtfel eller något annat livshotande. Men med till exempel en portion stor tur och en positiv kämparglöd kan livet i bästa fall ändå bli riktigt bra i slutändan.

Då Mikael Kock föddes saknade han en central åder i hjärtat och hans hjärta var spegelvänt. Klaffläckage och svår åderförkalkning gjorde att han i fem- respektive tioårsåldern måste hjärtopereras. Åren därefter rullade på och han kunde leva ett relativt normalt liv, ända tills hans hälsotillstånd radikalt förändrades för några år sedan. Det hela skulle i värsta fall ha kunnat sluta illa, men tack vare en hjärttransplantation som genomfördes av en skicklig kirurg och en stor portion tur i det sammanhanget, blev det ett lyckligt slut. I dag lever Mikael ett gott liv där idrott är ett av hans och övriga familjemedlemmars gemensamma intresse.

De flesta har säkert någon gång i sitt liv upplevt att de har kommit till ett vägskäl i livet där de känt att det är nu eller aldrig som det gäller att ta itu med en dröm eller en större livsförändring. Benny Sjölind hade i många år längtat efter en annan livsstil i ett varmare klimat eftersom han märkt att han mår bäst i sol och värme. En dag gjorde han slag i saken, sökte jobb
utomlands och hamnade på Malta där han trivs
riktigt bra och tycker sig vara på rätt plats i livet.

Om man till exempel lätt blir störd av oljud, påverkas av andra människors sinnesstämningar och har ett stort behov att egentid jämfört med de flesta andra, kan det vara ett tecken på att man är en högkänslig person. Att vara högkänslig kan, beroende på sammanhang, fungera både som en styrka och en svaghet, konstaterar Isa Muotio som hela sitt liv varit högkänslig. En högkänslig person kan till exempel uppleva nya intryck tio gånger starkare än de flesta andra. Blir det alltför många intryck under en längre tid, finns det risk för att den högkänsliga personen kan ”gå in i väggen”, säger Isa.
Önskar du få fler vänner så är det aldrig för sent, oberoende av vilken ålder du har! Tips på hur man kan gå till väga och förslag på olika sammanhang där man kan hitta nya vänner hittar du även i det här numret, som har hälsa och fritid som tema.

Trevlig alla hjärtans dag, eller vändag som många ofta brukar säga!

Rosita Holtlund
redaktör

image_print

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.