READING

Kvinnor ökar i vikt när kraven på jobbet är höga...

Kvinnor ökar i vikt när kraven på jobbet är höga

image_print

Höga krav på jobbet tycks vara en grogrund för viktuppgång hos kvinnor, oavsett om de har akademisk utbildning eller inte. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar. 

– Det vi kunde se var att höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång, medan det för männen inte fanns någon association mellan höga krav och viktuppgång, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och förstaförfattare bakom studien.

Till grund för artikeln, publicerad i tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health, finns den svenska populationsbaserade studien Västerbotten Intervention Program från vilken 3 872 personer inkluderades.

Kvinnorna och männen i studien har under 20 års tid undersökts vid tre tillfällen med avseende på bland annat kroppsvikt och krav och kontroll i arbetet. De har följts från antingen 30 till 50 års ålder, eller från 40 till 60.

Sofia Klingberg (foto: Malin Arnesson)

Skillnad på krav och kontroll

För att skatta kravnivå på jobbet har personerna fått svara på frågor om arbetstempo, psykiska påfrestningar, om det finns tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna och hur ofta kraven som ställs är motstridiga.

Frågorna om kontroll i arbetet handlar bland annat om hur ofta man lär sig något nytt, om jobbet kräver fantasi, hög kompetens, om man själv kan välja vad som ska göras, och hur det ska göras.

Resultaten visar att det var vanligare att personer med låg kontroll i jobbet ökade rejält i vikt, definierat som tio procents viktökning eller mer, under studiens gång. Detta gällde både kvinnor och män.

Däremot spelade långvarig exponering för höga krav enbart roll för kvinnor. Drygt hälften av kvinnorna som varit exponerade för höga krav hade en stor viktuppgång över 20 år, och deras viktuppgång var ungefär 20 procent högre jämfört med kvinnor med låga krav på arbetet.

Hög utbildning skyddar inte

– När det gällde kravnivån i arbetet var det bara kvinnorna som påverkades. Vi har inte undersökt de underliggande orsakerna men man kan tänka sig att det handlar om en kombination av krav på jobbet och att kvinnor oftare tar större ansvar för hemmet, vilket kan göra det svårt att hinna träna och leva hälsosamt, säger Sofia Klingberg.

Akademisk utbildning eller ej förklarar inte sambanden i studien. Inte heller kostkvalitet eller andra livsstilsfaktorer. Uppgifterna om kostintag kommer dock från deltagarna själva, med viss risk för felrapportering.

Samtidigt är studien relevant ur folkhälsoperspektiv med tanke på problemen kring arbetsrelaterad stress. Genom att identifiera grupper som är känsliga för stress och arbeta för att minska den arbetsrelaterade stressen skulle man sannolikt kunna reducera inte bara viktuppgång utan även insjuknande i bland annat hjärtkärlsjukdom och diabetes, menar forskarna.

Artikeln är ett resultat av ett samarbete mellan flera forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och forskare vid Umeå universitet.

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

TESTA DIG

KRAV

Testet ger 4-16 poäng.
11 poäng eller mer = höga krav.

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

Är ditt arbete psykiskt påfrestande?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan =2 Nej så gott som aldrig = 1

Har du tillräckligt med tid för dina arbetsuppgifter?
Ja ofta = 1 Ja ibland = 2 Nej sällan = 3 Nej så gott som aldrig = 4

Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

KONTROLL

Testet ger 6-24 poäng.
Kvinnor: 18 poäng eller mindre = låga krav. Män: 19 el.mindre = låga krav.

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

Kräver ditt arbete skicklighet?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

Kräver ditt arbete påhittighet?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

Innebär ditt arbete att man gör samma saker om och om igen?
Ja ofta = 1 Ja ibland = 2 Nej sällan = 3 Nej så gott som aldrig = 4

Frihet att bestämma hur arbetet ska utföras?
Ja ofta = 4 Ja ibland = 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

Frihet att bestämma vad som ska utföras?
Ja ofta = 4 Ja ibland= 3 Nej sällan = 2 Nej så gott som aldrig = 1

Frågorna är en modifierad version av frågeformulär utvecklat av Robert Karasek https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/98052801 / 2

image_print

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

INSTAGRAM
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM