Tankar väcker många tankar

image_print

Tankar fyrö är ett mångsidigt utfärdsmål. Förutom fina naturupplevelser får du glimtar av traditionellt skärgårdsliv. Historiens vingslag är påtagliga överallt på den pittoreska och idylliska ön.
Tankar, som ligger i södra Bottenviken cirka 15 kilometer nordväst om Karleby hamn, är ett av Karlebys populäraste turist- och utfärdsmål. Det är lätt at ta sig ut till den historiska fyrön, antingen till exempel med egen båt, med charterbåtar eller med passagerarfartyget M/S Jenny som trafikerar regelbundet från Havsparken (Gamlahamnsviken). Kryssningarna med M/S Jenny, som tar upp till 177 personer, är populära. Därför lönar det sig att boka plats i god tid.
Innan M/S Jenny lägger till vid bryggan möter du en vy som är livligt fotograferad.
Ön, som till följd av landhöjningen stigit upp ur havet på 1200-talet, var på 1500-talet känd som ”Klippan”. Det nuvarande namnet härstammar enligt muntlig tradition från det gamla finska namnet Tankokari (Stångskär), som i sin tur syftade på ett gammalt sjömärke som i tiderna funnits på ön.
Redan på 1500-talet var Tankar fiskarnas bas och sedan 1700-talet har ön fungerat som fyr- och lotsö.
Sjön suger, heter det. Efter en 90 minuters båtfärd är du kanske hungrig. Då är Café Tankar, som ligger i närheten av bryggan, den rätta platsen för dig. Byggnaden, som inhyser caféet, byggdes redan på 1800-talet i Långö by i Öja och flyttades sedan därifrån till Tankar.
I caféet kan du njuta av specialiteten laxsoppa med dessert, men även av glass, kaffe eller läsk med tilltugg.
När du är mätt och belåten ska du naturligtvis bekanta dig med den unika skärgårdsmiljön genom att vandra runt på ön.
Ifall du vill stanna länge på Tankar kan du övernatta till exempel i gäststugan, den första av de gamla byggnaderna som flyttades från Öja till ön. I den pittoreska stugan finns plats för åtta personer, kokmöjligheter, kylskåp, mikrovågsugn och öppen spis.
I närheten av gäststugan ligger sälfångstmuseet. Bottniska vikens kusttrakter har traditionellt varit sälfångstområde. Fångsten utvecklades tidigt till en betydande näring för traktens bönder. Sälfångstens betydelse grundade sig på bytets mångsidiga användning och på värdet av de produkter man fick av sälen. Den viktigaste av dessa var tranen, en betydande handelsprodukt.
Tecknen på sälfångst vid Tankar härstammar från 1330-talet. I museet kan man bekanta sig med en omfattande samling av sälfångstredskap.
Tankar fungerade redan på 1500-talet som strömmingsfiskarnas bas och sedan 1700-talet har det funnits fiskarbastur på ön. Under den ultimata fiskesäsongen vistades ibland ett par hundra familjer på ön och en liten by av små trästugor fanns på den östra stranden.
Som mest fanns det mer än 40 fiskarbastur på Tankar och ännu i mitten av 1900-talet 13 stycken. En fiskarbastu var liten och oansenlig. Den bestod av en farstu där fångstredskapen förvarades och ett rum försett med två eller tre fönster.
Numera finns endast ett fåtal fiskarbastur bevarade. Den äldsta är Sjöbloms bastu från 1768.
I anslutning till fyrarna uppstod ofta små samhällen, bestående av fyrmästarens och fyrvaktarnas familjer. På Tankar byggdes fyrmästarens och de tre fyrvaktarnas tjänstehus intill fyren.
Fyrmästarens viktigaste uppgift var att ansvara för byggnadernas och redskapens underhåll samt att övervaka att fyrvaktarna skötte ljusanläggningen ordentligt.
Fyrmästarna var ofta utbildade personer. Vid sidan om sina egentliga uppgifter fungerade de ibland som lärare för fyröns barn, som juridiska och själsliga ombud samt även som hälsovårdare.
Fyrvaktarna ansvarade för skötseln av ljusanläggningarna, städandet av byggnaderna samt mindre reparationer. Dessutom var det fyrvaktarnas uppgift att transportera fyrmästarens brev till fastlandet.
Fyrvaktarnas hus står kvar i hjärtat av det gamla fyrsamhället på Tankar.
Sedan mitten av 1750-talet fanns ett gammalt sjömärke på Tankar som bekostades av Gamlakarleby stads borgare. Detta cirka tre och en halv meter höga stenkummel står fortfarande kvar i fyrsamhällets hjärta, där det utmärker gränsen för stadens och statens område.
Tidigare hörde det till god sed att den som första gången besökte Tankar skulle bära en så stor sten som hen orkade från stranden till stenkumlet. Ju större sten, desto större lycka. Numera har man frångått denna tradition för att skydda strandlinjen.
Innan fyren byggdes fanns det på Tankar ett så kallat lysanhus. Det var en liten stuga med fönster som vette mot havet och med en rund eldstad mitt i rummet. Med hjälp av eldskenet kunde sjöfarare orientera sig i mörkret.
Med tiden växte dock behovet av en ordentlig fyr och 1888 beställde lotsverket en fyr med ljusanläggning av Osbergs maskinverkstad i Helsingfors. Järnelementen till fyren tillverkades i Tyskland.
Plåttornet är byggt utan mellanavsatser och spiraltrappan består av 122 trappsteg. Ljushöjden från marken är 27,5 meter. Ljusanläggningen, som tillverkades i Paris, var en av sin tids mest effektiva. Dess ljuskraft bar 13 sjömil. Fyren tändes för första gången 15.10.1889. Då fyren elektrificerades 1961 mer än fördubblades ljusets bärkraft till 27,5 sjömil.
På fiskarbyns klippor står Tankar kyrka från 1754. Den lilla kyrkan byggdes så att fiskarna inte varje söndag skulle behöva ta sig den långa vägen till fastlandet för den obligatoriska gudstjänsten.
Kyrkans yttre mått är endast 8,2 x 6,25 meter. Utan det vita korset skulle den vara snarlik med en oansenlig fiskarbastu.
I kyrkan finns plats för ungefär 100 personer. Varje kyrkobesökare hade sin egen sittplats där de ristade in sina bomärken.
Numera är kyrkan en populär turistattraktion där det sommartid ordnas bland annat konserter, andaktsstunder och vigselakter.
Tankars geografiska läge i den yttre skärgården ger dess natur en speciell karaktär. Sammanlagt har man påträffat cirka 180 växtarter där. Av dessa är bland andra bottenvikens ögontröst, backnejlikan, månlåsbräken, besksöta och ärtstarr sällsynta. Den synligaste delen av växtligheten är bärväxterna, av vilka man kan hitta ett tjugotal olika arter.
Av däggdjuren är fladdermusen, haren och sorken de vanligaste. Trots de steniga stränderna finns det inga ormar på ön.
På några timmar hinner du gott och väl bekanta dig med Tankar fyrö, som är 900 meter lång och 500 meter bred. Men vill du övernatta finns det som nämnts flera möjligheter till det.
Utöver de stugor och anhalter som nämnts i detta reportage kan du till exempel bada bastu i två vedeldade bastur, grilla i ett grillhus med havsutsikt, besöka den tre meter djupa båthamnen som är försedd med vågbrytare och ta dig en titt i lotsstationen där värdshuset Tankar Inn är inrymt.
Eller varför inte besöka fågelstationen som grundades 1972. På Tankar häckar ett fyrtiotal fågelarter, av vilka de vanligaste är hussvalan, lövsångaren, småskraken och silvertärnan. Sammanlagt har man påträffat närmare 260 fågelarter på ön. Observera att det är förbjudet att röra sig på öns norra klippor under fåglarnas häckning 15.4–31.7.
Hur du än tillbringar din tid på ön får du en ypperlig historielektion. Helt säkert har många tankar väckts när du lämnar Tankar.
Text: Margaretha Sundqvist
Foto: Hiutale Aerials

image_print

COMMENTS ARE OFF THIS POST

INSTAGRAM
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM