READING

Lugnet bor på Smedisgården

Lugnet bor på Smedisgården

image_print

Snön ligger mjuk och gnistrande. Där under det vita täcket vilar åkrar och ängar i väntan på en ny vår. Djuren rör sig i det tysta landskapet och väntar ivrigt på sin mat i vintermörkret. Kylan kniper kanske i kinderna, men då Carola Nygård-Nysand tar emot bland djuren och lugnet på Smedisgården i vinterskrud blir besökaren varm om hjärtat.
Vid randen av Söderfjärden i Sundom utanför Vasa ligger Smedisgården. Carola Nygård-Nysand driver gården på heltid tillsammans med sin man, som också har ett annat arbete vid sidan om.
När de köpte gården 2007 hade den stått tom en längre tid och arbetet med att återställa byggnader och marker fortgår allt sedan dess.
Carola berättar hur de röjt sly och sakta sett gårdens omgivning komma fram igen.
– Förut höll man kor på gården och i ”föuset” står årtalet 1937 att läsa. 2010 var upprustandet så långt hunnet att de första djuren flyttade in på Smedisgården.
– Det började med en minigris, hästar och två får. I dag finns det 20 highlandkor, tre hästar, två får, en minigris, höns av olika raser, kaniner, katter och hundar.
När korna kom 2013 påbörjades restaureringen av gamla betesmarker och skogsbetet. Det arbetet utför djuren själva. Korna böjer ner grenarna med hornen och betar av sly.
– Fåren bidrar också till att hålla efter sly och gräs, men de föredrar den lättare vägen ibland; de tjuväter tjurarnas ensilage.
Carola berättar hur intressant det är att se vad som kommer fram när de går igenom uthusen. Gamla redskap som ingen nyttjar längre, men som har mycket att berätta om andra tider.
– Det var hårt arbete förr, men man var självförsörjande vad gällde mat. Det är numera få förunnat och det känns väldigt bra att vår familj nu till stor del får vad vi behöver från den egna gården, säger hon.
De har eget kött, ägg, potatis och grönsaker. De malar det egenhändigt sådda och skördade mjölet själva och plockar svamp och bär i skogen.
– Både för mig själv och andra känns det fint att veta varifrån maten kommer: att veta att djuren behandlats väl och fått bra mat. Det kallas relationsmat.
Närhet till djuren
Det är en relativt lugn tid på året när vintern rår. Djuren är lugnare på vintern. De äter och deCarola och Sigge webb vilar. Hur ser en dag på Smedisgården ut?
– Varje dag ska djuren ha vatten och mat. Till highlandkorna kör vi ut rundbalar med traktor två till tre gånger per vecka. Hästarna och fåren ska ha sitt hö. Smådjuren ska matas. Det är också viktigt att se till djuren varje dag för att upptäcka om de är sjuka.
Genom att Carola ryktar hästarna och borstar korna stärker hon bandet mellan sig och djuren. Speciellt viktigt är det gällande korna. De hålls tama och blir då harmoniska och mer lätthanterliga.
– Och det blir jag också, skrattar Carola.
Sedan ska boxar städas, ägg plockas, snö röjas, spannmål ska köras och reparationsarbeten på byggnader och hagar utföras. Skogsarbete blir det också. Det finns med andra ord massor att göra även om sådd och skörd inte står på agendan. Smedisgården är en besöksgård som tar emot grupper.
– Främst är det fråga om dagis- och lågstadiegrupper som gör sina vårutfärder med Smedisgården som mål.
En barnskötare som varit till Smedisgården flera gånger med barngrupper säger så här: ”Precis allt är bra med Smedisgården. Barnen åker uppför gårdsvägen med traktor och kärra och får sitta på höbalar. Carola berättar så fint om djuren och de speciella egenskaperna de har. Barnen förstår att de måste vara tysta och lugna för att inte skrämma djuren. De får också klappa djuren och sitta på hästryggen. Omgivningen är fin med sjörövarbåt och sandlåda att leka i och Carola är som gjord för att ta hand om barn och vuxna och ge dem tillfälle att se djur i sin naturliga miljö.”
– Barnen får komma nära djuren här, säger Carola. De får höra om dem som art och som personligheter.
Minigrisen Vivi har till exempel stängt in Carola i hönshuset och med hjälp av katten Sigge plundrat matlager i stallet. Smedisgårdens djur är knepiga, fiffiga och mysiga individer.
Speciella möten
Vad är det med djur som gör oss lugna?
Carola och Flye webb– Då du är med djuren måste du hela tiden vara uppmärksam och lugn. Djur är djur och om de blir rädda reagerar de instinktivt och kan i misstag till exempel knuffa till dig. Du måste med andra ord vara närvarande hela tiden, inte tänka på annat. Du är här och nu, tillsammans med djuren. Djur läser av din sinnesstämning och är lyhörda för hur du mår, säger Carola.
Carola har bevittnat flera speciella möten mellan djur och barn. Inte sällan är det barn som har en funktionsnedsättning som får en nära kontakt med djuren.
En mamma som besökt Smedisgården med sin son berättar: ”Vi har besökt Smedisgården under flera års tid och det har kommit att bli väldigt betydelsefullt för min son. Det finns ofta med i hans tankar och funderingar och han har blivit väldigt fäst både vid djuren och Carola. Över hela Smedisgården vilar lugn och harmoni och det har en rogivande effekt. Stället ligger vackert nedbäddat i övergången mellan Söderfjärden och skogen och man får en känsla av att ha blivit lite bergtagen av hela Smedisgården. Vi är glada att Smedisbesöken blivit till en återkommande tradition som vi alltid ser lika mycket fram emot.”
– Jag vill att de grupper som besöker oss ska få känna det jag känner här i vår egna lilla värld – lugn, säger Carola.
– Först visste jag inte om andra såg vad jag ser och känner här och det var häftigt att märka att det gör de visst!
Vad betyder Smedisgården för dig själv?
– Allt. Tiden stannar upp här. Det är en lugn plats för stressade själar. Därmed inte sagt att det inte är arbetsintensivt att driva en gård. Men det är ett givande arbete.
Vad oroar du dig för?
– Att djuren ska bli sjuka eller att vädret inte är bra när skördetiden kommer.
Fridsam atmosfär ger tillförsikt
Highlandkorna ligger och vilar i samlad tropp med en ko som håller vakt. Flockdjur som de är, så sköter de om varandra. Fåren går fritt omkring och kommer joggande när matsäcken kommer fram. Kanske får man en munsbit?
Det är lätt att se att Carola har fin kontakt med sina djur. De är alla individer och hon vet vad de behöver. Korna känner hon igen på utseendet, men också på deras råmanden. De i sin tur lystrar till sina namn. Minigrisen Vivi följer gärna efter på ridtur i skogen och går runt och grymtar förnöjt.
Smedisgården är inte bara viktig för människors återhämtning. Återskapandet av naturliga betesmarker gör att värdefulla småbiotoper kan bevaras och utökas.
Småbiotoper är en naturligt avgränsad livsmiljö där vissa arter av växter och djur finns. De speciella förhållanden som rår där har gjort att vissa arter trivts just där och inte i kringliggande miljöer. Dessa småbiotoper har blivit färre och många har försvunnit vid ensidigt bruk av jorden och i takt med att djurhållningen ändrat karaktär.
En småbiotop i ett odlingslandskap kan vara till exempel en stenmur, en källa eller en orörd dikeskant (källa: ”Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer”, www2.jordbruksverket.se).
På Smedisgården trivs vilda djur och växter i närheten till skogen. Fågellivet är rikt med både småfåglar och ugglor som huserar i såväl naturliga bon som i holkar.
De tre hästarna betraktar oss då vi går runt och funderar på småbiotoper och jordbrukets framtid. Carola trivs på sin gård och arbetar en dag i taget för att Smedisgården ska fortsätta att vara en hållbar och lugn plats för djur, människor och växter. I den fridsamma atmosfären på Smedisgården är det lätt att känna tillförsikt inför framtiden.
Text: Tina Back
Foton: Privata

image_print

COMMENTS ARE OFF THIS POST

INSTAGRAM
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM